Baaskursus

Meediumite Klubi Baaskursus

Selgeltnägemine on universaalne tee saada piiramatult teavet ja me kõik oleme võimekad selgeltnägijad. Tõsi küll, see on jäigalt seotud enesearengu protsessiga, mida on võimalik konkreetsete meetoditega arendada.
Baaskursuse Programm

“Meediumite Klubi Baaskursus” on intensiivõppeprogramm, mis kestab umbes kuus kuud. Esimesel õppepäeval käiakse läbi energeetilist tunnetamist arendavad harjutused. Selle õppepäeva järel on õpilastel kasutuses õhtuti harjutussaal, kus treenitakse juhendajaga kolme nädala jooksul esimesel päeval omandatud harjutusi. Ühine treeningsaal võimaldab sooritada efektiivselt paarisharjutusi, millel on väga suur osa energeetilise tunnetuse arendamisel.

Teise õppepäeva järel keskendutakse rohkem sismise selgeltnägemise, ehk “sisemise virtuaalse ekraani” aktiveerimisele. Teise õppepäeva järel on taas kolm nädalat aega grupiga harjutada õhtuti treeningsaalis uusi omandatud harjutusi, kus pearõhk iseseisvatel, kui ka paarisharjutustel.

Kolmandal õppepäeval on pearõhk energeetilise tunnetamise süvendamisel, mis on selgeltnägemise vundamendiks. Kolmanda õppepäeva järel on taas kolm nädalat aega grupiga harjutada õhtuti treeningsaalis uusi omandatud harjutusi, kus pearõhk nii individuaalsetel, kui ka paarisharjutustel.

Neljandal õppepäeval süvendame sisemist selgeltnägemist ehk arendame välja astraalset nägemist ja erinevaid selgeltnägemise metoodikaid. Neljanda õppepäeva järel on taas kasutusel treeningsaal, kus saab käia intensiivselt harjutamas.

Õpingute suureks toeks on ka olnud õpilasfoorum, kus saab koolituspäevade vahel regulaarselt suhelda õpetajaga ja teiste koolitusest osavõtvate õpilastega.

Teine õpingute suur tugi on õpilastetele videokeskond, kus saab koolitusi hiljem videobaasist järgi vaadata.

Praegused kogemused näitavad, et intensiivne harjutamine annab arengus suure efekti ja kursustel osalejad on saavutanud kuue kuuga seda, mida nad ei ole julgenud unistadagi. Sellest tuleb ka nimetus ”Intensiivkursus”.

Erinevalt Eestis korraldavatest kiirkursustest, kus tavaliselt jäetakse õpilane peale kursust omapead, oleme IIKA Keskuses otsustanud jätkata intensiivset õpetamismetoodikat ja leidnud võimalusi jätkata koolitust ”Süvaõppes”

Koolituse 1. päev

1. Selgeltnägemise põhialused

Jätkame süvendatult algkursusel omandatud teadmistest selgeltnägemise fenomenist.

2. Keha energiastruktuurid

Inimorganismis toimivate energiasüsteemide harmoniseerimine ja arendamine.

3 . Energeetiline tunnetamine

Energeetilise tunnetamise põhialused ja arendamine.

4. Astraalse karate alused

Väe aktiveerimine ja arendamine kehas.

5. Energeetiline välk

Püha Vaimu Impulsi algtehnika.

6 . Aju potensiaal

Aju energiastruktuuride aktiveerimine ja harmoniseerimine.

Koolituse 2. päev

1. Käbinääre

Käbinäärme puhastamine ja selgeltnägemise aktiveerimine.

2.Sisemine nägemisfunktsioon

Sisemise nägemisfunktsiooni  aktiveerimine ja arendamine

3 . energiakeskused

Chakrate ja aurakehade puhastamine ning tasakaalustamine.

4. Selgeltkuulmine

Selgeltkuulmine ja selle arendamise meetodid.

5. Inimese potentsiaali kapasiteedid

Inimese kolm potentsiaali ja uurime seda, miks inimene sünnib uuesti.

6 . sisemine virtuaalne ruum

Boiloogilise (sisemise) arvuti loomine ja aktiveerimine.

Koolituse 3. päev

1. Kaitseingliga suhtlemise skeem

Kohtud ja õpid tundma oma Vaimset Juhendajat ehk Kaitseinglit, kes vastab Sinu küsimustele, kaitseb, õpetab ja juhendab.

2. "Kuiv Tiibeti masaaz"

Eluenergia sisenemise ja väljumise tehnika.

3 .Energiate juhtimine

Energiastruktuuride liigutamine ja juhtimine.

4. Luukanalite puhastus

Luukanalite puhastamise tehnika “Väike Draakon”

5. Energiate häälestamine

Sisemise ja välimise energiastruktuuri  koostöö häälestamine, energeetilise tundlikkuse ülestöötamine.

6 . Energia suunamine läbi kehaosade

Energia pumpamisel läbi kehaosade toimub orientatsioonitunnete keskuse aktiveerimine ning aju ja keha vaheliste  sidemete  aktiveerimine.

Koolituse 4. päev

1. Auravälja diagnostika

Aura ja selle nägemise arendamine. Auravälja lagunemise põhjused.

2. Mõjutamine

Energiavoogudega mõjutamine (andmine ja võtmine).

3 . Selgeltnägemise õigsus

Selgeltnägemise õigsus, vead ja vigade põhjused.

4. Siseelundite diagnostika

Üldenergia, negatiivsed energiainformatiivsed programmid, olemused ja muud kahjustused.

5. Selgeltnägemise liigid

Selgeltnägemise tüübid, liigid ja alajaotused. Selgeltnägemise erinevad arenguteed.

6. Energiate puhastamine

Energiasfääri moodustamine ja negatiivsetest sublimaalsetest programmidest puhastumine.

Koolituse 5. päev

1. Aurakehade taastamine

Kosmilise energia kogumine, laadimine ja aurakehade taastamine.

2. Inimese koodi kasutamine

Füsiognoomia ja inimese koodi kasutamine selgeltnägemises.

3 . Zener kaardid

Zener kaartide kasutamine

4. Inimeste ja esemete otsimine

Inimeste ja esemete otsimine, kaardiga töötamise metoodika

5. Saatuse diagnostika

Inimese mineviku otsustele baseeruv saatuse diagnostika.

6 .Eluenergia

Eluväravate avamine ja eluenergia aktiveerimine

Koolituse 6. päev

1. Kontsentratsioonivõime süvendamine

Kontsentratsioon on selgeltnägemise tähtsamaid osasid, kuna see võimaldab märgatavalt laiendada teadvuse vastuvõtva informatsiooni määra.

2. Astraalolendid

Astraalolendid ja astraalne pügi nind nendst puhastumine.

3 . Karma ja selle puhastamine

Suhete lagunemise üheks pühjuseks on lahendamata probleemid. Selle tagajärjel aktiveerub põhjus-tagajärg kett ehk karmaline probleem.

4. Etalonseisundid

Etalonseisundite kasutamine ja nende vahel liikumine.

Koolituse 7. päev

1. Välimise reaalsussfääri loomine

Selle harjutusega ühendatakse sisemine ja välimine teadvussfäär ning valmistab ette valmidust näha avatud silmadega peentasandit

2. Peentasandi tunnetamise uus tase

Baasolemuste aktiveerimine tunnetasandis.

3 . Sügavamate struktuursete olemuste tunnetamine

Peentasandi informatiivsete struktuuride koostöövõimalused ja selle kaudu informatsiooni tõlgendamine

4. Aistingute informatiivne tasand

Kuidas lõhna-, hääle-, tunne- ja visuaalkujundid  räägivad emotsionaalsetest seisunditest ja vestavad lugusid.

Koolituse 8. päev

1. Psühhomeetria

Informatsiooni lugemine esemest, ehk kui sa võtad midagi kätte, siis lood ühenduse sellese salvestunud informatsiooniga.

2. Numbrilaua meetod

Kuidas luua sisemisele ekraanile krüpteeritud info lahtipakkimise võimalusi.

3 . Astraalrännakud ehk kehastväljumise kogemus

Selgeltnägemise perspektiivis annavad astraalrännakud meelele teatud neutraalsuse, sest sa astud oma kehast välja, sa ei ole oma emotsioonide mõju all.

4. Energiate transformeerimine välimisse reaalsuse sfääri

Projekti või eesmärgi laadimine ja selle toomine välimisse teadvussfääri. Selle harjutusega tuuakse projekt või eesmärk füüsilisse maailma.

Koolituse 9. päev

1. Abivahendid selgeltnägemises

Kristallkuuli ja kristallvaasi ning peeglite kasutamine selgeltnägemises

2. Pildimaterjali kasutamine

Informatsiooni võtmine pildilt. Must-valge- ja värvipildi meetod.

3 . Info saamine pildimaterjali kasutamata

Inimeste kirjeldamine ja iseloomustame ilma fotota.

4. Teispoolsus infokanalina

Ühenduse loomine Surnute maailmaga ja informatsiooni toomine Surnute maailmast füüsilisele tasandile

Algava Baaskursuse 2025 ajakava

Baaskursuse 43. grupp Tallinnas talv-kevad 2025

 1. päev: Laupäev 04.01.2025 10:00-17:00
 2. päev: Laupäev 25.01.2025 10:00-17:00
 3. päev: Laupäev 15.02.2025 10:00-17:00
 4. päev: Laupäev 08.03.2025 10:00-17:00
 5. päev: Laupäev 29.03.2025 10:00-17:00
 6. päev: Laupäev 12.04.2025 10:00-17:00
 7. päev: Laupäev 03.05.2025 10:00-17:00
 8. päev: Laupäev 24.05.2025 10:00-17:00
 9. päev: Laupäev 14.06.2024 10:00-17:00

Kursust juhendavad Ylar Lindepuu, Jana Järvik

Mida koolitus sisaldab?

1. Koolituse lähipäevad

Koolitus sisaldab 9 koolituspäeva grupis IIKA keskuses.

2. Klubitreeningud

4 tasuta juhendatud klubitreeningut. Klubitereeningud toimuvad iga nädal teisipäeviti Otepääl ja kolmapäeviti Tallinnas.

3 . Kodused harjutused

Õppeprogrammis on hulgaliselt koduseid harjutusi ja ülesandeid.

4. Videokeskond

Õppeprotsessi toetab ka videokoolituskeskond, kust saab hiljem ka järgi vaadata koolituspäevade harjutusi ja meditatsioone, kui mõni lähipäev kogemata vahele jääb.

2. Isiklik konsultatsioon

Õppeprotsessi toetab ka isiklik konsultatsioon Ylar Lindepuuga, kus kaardistame isiklikke eesmärke ja õpime selgeks metoodika sisemiste piirangute kõrvaldamiseks.

Koolituse kestvus on umbes 6 kuud
Mis koolitus maksab?
koolitusel osalemiseks peab olema läbitud algkursus

Soovin osaleda Baaskursuse 42. grupis

Juba alganud baaskursus

Baaskursuse 42. grupp Tallinnas suvi-sügis 2024

 1. päev: Laupäev 29.06.2024 10:00-17:00
 2. päev: Laupäev 20.07.2024 10:00-17:00
 3. päev: Laupäev 10.08.2024 10:00-17:00
 4. päev: Laupäev 31.08.2024 10:00-17:00
 5. päev: Laupäev 21.09.2024 10:00-17:00
 6. päev: Laupäev 12.10.2024 10:00-17:00
 7. päev: Laupäev 02.11.2024 10:00-17:00
 8. päev: Laupäev 23.11.2024 10:00-17:00
 9. päev: Laupäev 14.12.2024 10:00-17:00

Kursust juhendavad Ylar Lindepuu, Jana Järvik