Ettevõtja-Süvaõpe

Meedium - Ettevõtja

“Selleks, et teha midagi teisiti, peate oskama teistmoodi näha

“Selleks, et teha midagi erakordset, peate oskama teistmoodi näha

UUS TÄIENDATUD PROGRAMMIGA KOOLITUS ettevõtlikele inimestele
koolitusel osalemiseks ei pea olema ettevõtja

Mida Koolitusel käsitleme?

Meedium Ettevõtja koolitus käsitleb eelkõige ettevõtluse energeetilisi tagamaid, ettevõtete informatiivset diagnostikat ja energiainformatiivseid struktuure ning selle suunamist infoväljas.
Fookuses on ka Ettevõtja enda vaimne tervis ja teadvuse paindlikkuse arendamine. 

Väga paljud õpetused räägivad sellest, kuidas sarnane tõmbab ligi sarnast ja kindlasti olete lugenud läbi mõne rikkaks saamise raamatu, aga selle järel rikkamaks saanud ei ole. Tegelikult olete selle raamatu võrra rikkam, mis selgitab samuti sarnase külgetõmbejõu fenomenist. Võime ehitada kümneid ja sadu rahamunasid, aga rahamägesid kuskiltpoolt ei paista. Ja kui rahamäed paistma ei hakka, siis otsustame, et see rahamuna ei toimi. Tegelikult toimib küll, aga kui palju me alateadlikult selle vastu töötame, seda me ei märka, sest see vasturinde partisan on varjunud meie alateadvusse ja varjab seal ennast hoolikalt edasi. Külgetõmbejõu seadusega kooskõlas koguvad need vasturinde partisanid endale kogu aeg lisajõudusid juurde ja meie võlakoorem ainult kasvab. Seda kuidas neid alateadvusse varjunud partisane üles leida, seda kuuleme juba kursusel. 
Tänapäeval on väga populaarne väljend “Sinna kuhu läheb mõte, sinna läheb energia ja kuhu läheb energia, sinna läheb informatsioon. Inimene on ka energia-informatiivne olend, aga mida se sügavamalt tähendab?

Ettevõtja-Koolitus on E-koolitus
uus koolitusprogramm varsti tulekul
Koolituse eesmärgid

Arendada oma ettevõtmiste nägemist läbi esimese, teise ja kolmanda keskme

Arendada võimalike ettevõtmiste situatsioonide programmeerimist

Arendada suhtesituatsioonide diagnostikat ja nende suhete programmeerimist

Arendada põhjus-tagajärg seoste teadvustamist sotsiaalsetes suhetes ja kokkulepetes

Harjutada radarnägemist, bardoruumi loomist ja muid süvendavaid tehnikaid

Radarnägemine

Radarnägemist võikski lihtsamas maakeeles nimetada telepaatiliseks nägemiseks.

Telepaatilise nägemise harjutamisel teadvuse visuaalse kujundi vastuvõtmist ilma silmade kaasabita. Koolitusel kasutame harjutamiseks näokatteid, mis ei lase väiksemalgi valgusimpulsil tulla silmadesse.

Esemete vaatamine läbi läbipaistmatu näokatte saavutas suure populaarsuse lastekursusel ARENEMINE

Bardoruum

Läbi Bardoruumi pääseb vaatlema inimese mõttetasandi reaalsust ja füüsilise maailma reaalsustasandit. Selle kaudu on lihtsam aru saada inimese probleemsetest põhjus-tagajärg seostest. Läbi bardoruumi mõistab paremini hologramset maailma ja selle kaudu planeerida vajalikke ressursse.

Suureneb teadlikkuse tasand ja kohalolu

Inimese kolm keset

Töötamine läbi keskmete: kõikjale kuhu saabub meie teadvus, seal formuleerub selline elu. 

Teadvuse liikumine läbi keskmete võimaldab teadvuse piiride paindlikumaks muutumise ja suurendamise. Liikudes teadvusega läbi keskmete füüsilisest kehast energiakehadesse ja sealt hingekehasse, saame paremini mõista ja kogeda inimese inkarnatsiooni võetud ülesandeid ja eesmärkke.

Praktiline diagnostika

Koolitusel vaatleme erinevaid inimesi, nende suhetesituatsioone, ja mõtestame lahti erinevate suhete ülesandeid.

Teeme ka diagnostikat ettevõtetele ja mõtestame lahti nende omanike materiaalset ja intellektuaalset ühendust ettevõttesse. Vaatleme sotsiaalsete ringkondade mõju personaalsel tasandil ja selle mõju elutee kujundamisel.

Ettevõtja koolitusel osalemiseks peab olema läbitud Baaskursus
Juba alganud koolitused
  1. päev: Reede 05.01.2024 kell 10:00-16:00
  2. päev: Reede 26.01.2024 kell 10:00-16:00
  3. päev: Reede 16.02.2024 kell 10:00-16:00
  4. päev: Reede 08.03.2024 kell 10:00-16:00
  5. päev: Reede 29.03.2024 kell 10:00-16:00
  6. päev: Reede 19.04.2024 kell 10:00-16:00
  7. päev: Reede 10.05.2024 kell 10:00-16:00
  8. päev: Reede 31.05.2024 kell 10:00-16:00
  9. päev: Reede 14.06.2024 kell 10:00-16:00