ELU PUU praktiline käsiraamat

ELU PUU praktiline käsiraamat

Raamatu autor Arkadi Petrov

See on energiainformatiivsete harjutuste süsteemi ELU PUU käsiraamatu täiendatud ja parandatud väljaanne. Pärast raamatu esimese trüki ilmumist on aeg selles kirjeldatud tehnoloogia tõhusust tõestanud. See on ajukoore teatud piirkondade aktiveerimise ning peaaju parema ja vasaku poolkera lisaneuronite aktiivsesse töösse kaasamise metoodika.

Paljud inimesed on ELU PUU süsteemi järgi harjutades saanud selgeltnägijaks, nad on tõusnud kõrgemale vaimsele tasemele, nad on aktiivselt arenenud, noorenenud ja rasketest kroonilistest haigustest vabanenud. Inimese füüsilise, energeetilise ja vaimse struktuuri kohta kogutud teadmiste areng on võimaldanud kohandada harjutusi nii, et need on nüüd jõukohasemad kõigile, kes tahavad olla täiuslikult terved ning soovivad oma aju vasaku ja parema poolkera varjatud võimeid arendada.

Soovitan ennem praktiliste metoodiliste harjutuste juurde pöördumist lugeda läbi raamatutriloogia MAAILMA LOOMINE

Arkadi Petrov

 

ELU PUU praktilist käsiraamatut müüb TeadlikMaailm.ee e-pood

Milles peitub metoodika olemus? 

Iga inimene suudab taastada oma energiainformatiivse struktuuri funktsionaalse normini, kui ta sooritab teatud kindlaid harjutusi. Organismi rakud regenereeruvad, kui need saavad vajalikku bioenergeetilist tuge. Taastuvad kahjustatud elundite funktsioonid ja seejärel terveneb kogu organism. Kaob kroonilise väsimuse sündroom, vananemist põhjustavad protsessid aeglustuvad või pöörduvad isegi vastassuunaliseks. Taanduvad ravimatud haigused. Spetsiaalsed harjutused aktiveerivad biokeemilisi protsesse juhtivaid ajukeskusi, taastavad elutegevuse häiritud funktsioone.

Et jõuda heaoluni nii tervislikult kui ka argielus, sünkroniseerige oma vaimsed pürgimused reaalse igapäevase käitumisega ning pidage meeles, et need on vastastikku sõltuvad oleviku ja tuleviku realiseerimise protsessid. 

Inimese maailmavaatelised ja moraalsed tõekspidamised realiseeruvad tema organismi kromosoomse aparaadi kaudu, mis suudab laiaribalisse elektromagnetilisse välja footonitena kiirata väga ulatuslikus sagedusvahemikus infoimpulsse. Nagu on tõestanud akadeemik P. P. Garjajevi uurimused, võivad nende sagedused ulatuda alates ultraviolettkiirguse sagedusalast kuni infrapunase kiirguse ja isegi raadiolainete sagedusalasse.

Järelikult on tõiesti võimalik, et teie mõeldud mõtted kanduvad edasi välisesse maailma ja mõjutavad seda sündmusi korraldavate juhtsignaalidena, aga ka vastupidi – signaalid, mida te välisest maailmast vastu võtate, võivad teid sisemiselt juhtida, näiteks muuta tervislikku seisundit. Iga inimene on paljususe sõltumatu osa. Ta on inimkonna makrostruktuuris kui isearenev süsteem, fraktaal. Kollektiivne teadvus on isiksuse teadvuse suhtes nagu peenmateriaalne füüsiline keskkond, milles te käite visuaalse taju ja tahteavalduse impulsside abil kõigepealt läbi kosmose seaduste mõistmise tee ja seejärel omandate uute füüsiliste reaalsuste loomise võtted. Üleminek teistesse ruumilistesse süsteemidesse muudab maailma alati keerulisemaks. Enese taasloomine selles ja teistes maailmades on enesemääratlemine moraalse tasandi kriteeriumide järgi. Siin tutvustatava inimese tervendamise ja arendamise meetodi väärtus seisneb just nimelt selles, et igaüks võib enda organismis avastada ainulaadse reservi, kui ta õpib looma vajalikke neuronitevahelisi sidemeid ning soovi korral kaasama töösse teatud keha ja aju osi, teisisõnu – kui ta õpib oma aju ja organismi juhtima. Paralleelselt arenevad intellekt ja võimed. Paraneb üldine enesetunne, lisandub elujõudu ja enesekindlust, tekivad uued eluperspektiivid, väheneb sõltuvus uimastitest ja alkoholist, mis on eriti oluline noorte puhul.

Osa meie praktika põhiharjutustest on esoteerilistes õpetustes tuntud juba aastatuhandeid. Osa harjutusi on hiljuti loodud, muu hulgas on need Moskva bioinformatsiooniliste tehnoloogiate keskuse järjepideva töö tulemus. Teadmiste areng inimese füüsilisest, energeetilisest ja vaimsest struktuurist on võimaldanud koostada harjutused nii, et need on nüüd jõukohasemad kõigile, kes tahavad olla täiuslikult terved ning soovivad arendada oma loovaid, loomingulisi võimeid. 

Juhendaja, kes korraldab õppetööd meie metoodika järgi, ei ole üksnes õpetaja, vaid ka omalaadne häälestaja, kes annab õpilase energiainformatiivsetele keskustele ette teatud resonantslaine etaloni. Seepärast tuleb arvestada, et nende harjutuste iseseisvalt sooritades ei saavuta te ilmselt nii head tulemust kui õpetaja juhendamise all töötades, eriti õppetöö algstaadiumis.

Kuidas seda saavutada?

Nüüdisaegsed uuringud näitavad, et peamised haiguste põhjustajad lisaks halvale keskkonnale ja ebatervislikule toitumisele on tööstuslikud ja teaduslikud seadmed ning olmeelektroonika, mille kiirgus mõjutab sageli kahjulikult organismi energoinformatiivseid süsteeme. Neid kiirgusi on hakatud nimetama elektromagnetiliseks suduks. Just sellepärast nõrgeneb elundite ja rakkude loomupärane koostoime, kujunevad välja ohtlikud patoloogiad. Seda põhjustab inimese vääralt valitud tehnogeenne arengusuund, milles vaimne aspekt on muutunud teisejärguliseks, perifeerseks.

Juhitava selgeltnägemise oskuse omandamiseks on vaja avardada teadvust, osaledes energiainformatiivsetel treeningutel ja töötades sisemise nägemise ekraaniga. Mida me peame silmas, kui räägime avardatud teadvusest, ja mille poolest see tavalisest teadvusest erineb?

Tavalise teadvuse annavad meile 1–2 protsenti aktiivseid neuroneid, peamiselt vasakus ajupoolkeras.

Avardatud teadvus tähendab lisaks veel miljardeid aju töösse kaasatud aktiivseid neuroneid mitte ainult vasakus, vaid ka paremas poolkeras, nende kooskõlastatud või, nagu ütlevad füüsikud, koherentset tööd. Niiviisi omandab inimese aju suutlikkuse käivitada täiendav infokanal. See kanal on seotud geenimäluga (alateadvus) ja niinimetatud kosmilise teadvusega (üliteadvus).

Viimased kvantfüüsika saavutused ja tänu neile süvenenud arusaam maailmakõiksusest kui kõrgelt arenenud mõistuslikust, energeetiliselt ja informatiivselt küllastunud keskkonnast tekitasid vajaduse omandada praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas suhestuda selle substantsiga, milles mateeria osakaal on kaduvväike. Teadlased tajuvad seda substantsi nähtamatute, isekorralduvate, kõikeläbistavate väljastruktuuridena, mis on võimelised aktiivselt mõjutama mis tahes elutegevuse protsesse organismis. Inimene on niisiis alateadvuses ja üliteadvuses toimuvate protsesside, samuti materiaalsete (loomine) ning ideeliste (idee, loomekavatsus) protsesside ristumispunkt, milles valitseb homöostaas.

Mis toimub?

Kogu meie praktiline töö ja uuringud näitavad, et inimene ja ühiskond on jõudnud väga lähedale uue arenguastme piirile. Teadvus ja aju on arenenud sedavõrd, et suudavad mõjutada nii organismis toimuvaid sisemisi protsesse kui ka väliseid objekte ja see annab tunnistust inimkonna laviinina võimenduvast üleminekust uuele oleluse tasemele. Selle ülemineku eripära seisneb selles, et vastukaaluks ühiskonna ohtlikule tehnogeensele arengule, milles silmade asemel kasutatakse mikroskoopi, kaotatud jäseme asemel proteesi ja ajus uinunud neuronite asemel arvutit, asub tegutsema maailma parim Jumala loodud olevus, inimene ise, tema teadvus ja keha, mille täiustumisele ei ole seatud mingeid piire. Mida varem me sellele teele astume, seda kiiremini jõuame JUMALIKU seisundini.

See kõik tundub olevat ime. Kuid meenutagem veel kord, mida ütles väga ammu keegi kuulus inimene: „Imed ei ole looduse seadustega vastuolus. Need on vastuolus üksnes meie ettekujutustega looduse seadustest.“

Kuhu oleme teel?

Praegu on toimumas ruumi informatsiooniline ümberkorraldus selles maailmakõiksuse osas, kus asume meie, ehk planeedil Maa.

Ümberkorralduse seda etappi iseloomustavad koodmõisted on HARMOONIA, LOOVUS, ARMASTUS.

Sellega seoses on vaja iseloomustada selle protsessi peamisi põhimõtteid.

1. Teadvus on ruumi ja mateeria suhtes esmane, sest see on kosmilise substantsi eelnenud tervikliku arengu tulemus. See tähendab, et sellel etapil on olelus samane mõtlemisega, kuid ei määratle seda ega määratle ka teadvust.

2. Mõtlemine loob iseendale sisu sisemiste ja väliste allikate koostoimes.

3. Esimese ja teise põhimõtte sidumisel tekib kolmas põhimõte: üldises evolutsioonis osalejate enamuse otsesideme tõttu muutuvad sellel arenguetapil liigseks paljud materiaalse ja vaimse maailma traditsioonilised vahenduslikud juhtimisstruktuurid.

Nendele põhimõtetele on vaja lisada järgmised märkused: tavateadvus vaatleb, teisisõnu fikseerib mis tahes objekte järjestikku jäädvustatud kujunditena. Avardunud teadvus seevastu ei käsitle neidsamu objekte kui enesestmõistetavat tegelikkust, vaid kui lakkamatut isikulist vastastikmõju nii objekti vormi (väline staatika) kui ka selle sisu (sisemine dünaamika) vahel organisatsioonilisel, rakulisel, molekulaarsel, atomaarsel või subatomaarsel tasandil. Nii tajutakse avardatud teadvuses mis tahes nähtust reaalsuse ühtaegu nii vertikaalsete kui ka horisontaalsete hierarhiliste juhtimisstruktuuridena, mille on loonud ühiskonna eneseorganiseerumine, samuti kõrgeima enesearengu dünaamikaga üksikindiviidid ja isiksused.

Praeguses reaalsuses peavad formaalset tüüpi juhtimisstruktuuride, näiteks riiklike juhtimisstruktuuride ideelised alused hõlmama vaimseid põhimõtteid ja prioriteete. Ainult nii saavad juhtimisstruktuurid olla harmoneeritud ja loovad ning juhtima ühiskonda üldisele pääsemisele.

Koostoime keskpositsioonis võtab kumbki vastanduv pool vastu parimad teisele vastandlikule aspektile omased kõrgeimad omadused.

Kuidas saada selgeltnägijaks.

Osa meie praktika põhiharjutustest on esoteerilistes õpetustes tuntud juba aastatuhandeid. Osa harjutusi on hiljuti loodud, muu hulgas on need Moskva bioinformatsiooniliste tehnoloogiate keskuse järjepideva töö tulemus. Teadmiste areng inimese füüsilisest, energeetilisest ja vaimsest struktuurist on võimaldanud koostada harjutused nii, et need on nüüd jõukohasemad kõigile, kes tahavad olla täiuslikult terved ning soovivad arendada oma loovaid, loomingulisi võimeid.

Juhendaja, kes korraldab õppetööd meie metoodika järgi, ei ole üksnes õpetaja, vaid ka omalaadne häälestaja, kes annab õpilase energiainformatiivsetele keskustele ette teatud resonantslaine etaloni. Seepärast tuleb arvestada, et nende harjutuste iseseisvalt sooritades ei saavuta te ilmselt nii head tulemust kui õpetaja juhendamise all töötades, eriti õppetöö algstaadiumis.

Harjutused on valitud nii, et need võiksid koosmõjus keskendumise kursusega, töötamisel reaalsuse juhtimise sfääridega, samuti reguleeriva häälestusega ja teadvuse avardamisega moodustada ühtse ja tõhusa esmase praktilise töö struktuuri selgeltnägemise võime arendamisel.

Tea, oska, tee – need on tähtsad võtmesõnad, mis väljendavad meie põhimõtteid.

„Elu Puu“ on mõistuse igaveste elementide tunnetamise põhipraktika. Need elemendid kujundavad ja säilitavad maailma ning muudavad seda positiivselt.

„Elu Puu“ on vaimu kehastumise tee mateeriasse, milles vaim läbib inimese teadvuse, saab selles psühhofüüsilised omadused ja loob teise taseme reaalsuse. Niiviisi lisandub mittemateriaalsele substantsile teadvust läbides aja vektor ja nõnda rajab see substants uue isiksuse realiseerumise ruumi.

Puu surub end kokku seemnesse. Seeme paisub ja sellest kasvab välja puu.

Inimese sisemine seeme on niisiis isiksus. Ja „loogika on tõe üksiku rakendusjuhu täpsus.“ (G. P. Grabovoi).

Sellest järeldub, et kõik maailma nähtused on teie olemuse elemendid. Ja teie olemusel on võimalus läheneda ideaalile, arendades Jumalalt saadud võimeid.

Arkadi Petrov

Related Articles

Tiibeti jantrajooga

Jooga läbi liikumise Tiibeti jantrajooga Joogasüsteem, mis aitab luua harmooniat ja tasakaalu sinu keha, energia ja meele tasandil. Tundide ajad neljapäeviti kell 19:00 IIKA keskuses,…

Ylar Lindepuu – puusepp, kes TEAB

Kati – Saara Vatmann (toimetuse poolt korrigeerimata materjal) http://naisteleht.ohtuleht.ee/668176/ylar-lindepuu-puusepp-kes-teab “Meil kõigil esineb hetki, mil hõiskame: “Ma teadsin!” Tegelikult ongi nii. Me kõik oleme selgeltnägijad, teame…