Meediale

Eriteade ERR-ile ja Eesti Päevalehele!

Austatud ERR ja Eesti Päevaleht (ajakirjanik Joosep Tiks) meie kodulehel ei jagata lubadusi ja garantiisid.

Kodulehel räägitakse inimese arenguvõimalustest, sellest mida teeme, mida tehtud ja saavutatud.