Börsidiagnostika Klubi


Kõikjale kuhu saabub meie teadvus, seal formuleerub elu. Teadvuse liikumine läbi keskmete võimaldab teadvuse piiride paindlikumaks muutumise ja laiendumise. Liikudes teadvusega läbi keskmete füüsilisest kehast energiakehadesse ja sealt hingekehasse, saame paremini mõista ja kogeda inimese inkarnatsiooni võetud ülesandeid ja eesmärkke.

Koostöö valuutateadvustega

Meediumi tasandilt lähenedes on rahvuslik valuuta kõige parem platvorm jõudmaks infoväljas majandusharude tootlusvajadusteni ja tootluspuudujääkideni. Valuutateadvus on Meediumi jaoks kõige parem aadress infoväljas, kuidas jõuda väärtusnõudluse arusaamadeni. Valuuta on raha, mis liigub inimeselt inimesele, käest kätte, ettevõttest ettevõtteni, arveldusarvelt arveldusarveni. Kui me midagi ostame või soetame endale, siis omistame sellele ostes väärtuse ja kui ettevõte oma tootmisevajadusteks teeb hankeid, siis toimud toormaterjali väärtustamine. Iga tehingu taga on inimene kes kalkuleerib ja sellega annab sellele väärtushinnangu. Meediumina õpimegi läbi infovälja ja rahvusvaluuta teadvuse lugema seda väärtuste fooni, mis kajastab rahvuslikku väärtushinnangut nõudluse-pakkumise kaudu erinevatele teenustele ja toodetele.

Börsidiagnostika Klubi on E-koolitus
Koolitusprogramm varsti tulekul