Üld- ja ostutingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.     IIKA Eesti OÜ (edaspidi Kauba müüja) müüb kaupa ja kauba ostja (edaspidi Klient) ostab kaupa domeenil iika.ee asuva e-poe vahendusel.

2.     Ostutingimused kehtivad pood.iika.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja IIKA Eesti OÜ (edaspidi Veebipood https://iika.ee/pood/) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

3.      Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad https://iika.ee/pood/ veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

4.     Veebipood www.pood.iika.ee jätab endale õiguse teha ostutingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.pood.iika.ee

5.     Kasutajatuge osutatakse e-maili teel info@iika.ee. Kõikidele kirjadele vastatakse võimalusel esimese 24h jooksul. Kasutajatuge osutatakse eesti keeles.

2. HINNAINFO

1.     Kõik veebipoes www.pood.iika.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu koolitustele 20% ja raamatutele 9%.

2.     Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3.     Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja https://iika.ee/pood/  vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

1.     Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2.     Kui soovite jätkata ostlemist, siis vajutage lingile ”Jätka ostmist”.

3.     Raamatu tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine maksmaˮ.

4.     Koolituse tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile Algkursuse hind „Valiˮ ja seejärel vali sobiv hind ning seejärel ”Mine maksma”.

5.     Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad (soovi korral ka ettevõtte nimi), valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja „Vali  Sulle sobiv makseviis“ vajutage lingile „Esita tellimusˮ ning seejärel saate arve tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Paysera, Revolut, Citadele) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Maksed toimuvad läbi Paysera panga maksekeskuse. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate e-posti laekuval arve lehel, mille saate vajadusel ise välja printida.

6.     Tellimuse vormistamisel on näha tellimuse sisu ja tellimuse kogumaksumus.

7.     Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

8.     Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel.

9.     Makseid vahendab montonio.com. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

10.  Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance UAB.

11.  Ostu sooritamisega annab Klient omapoolse nõusoleku ning kinnitab, et ta on tutvunud, läbi lugenud ning mõistnud ostutingimustes sätestatut.

4. TELLIMISAEG

1.     Tellimus loetakse sooritatuks pangalinkide või krediitkaardiga tasudes, peale „Tagasi kaupmehe juurde“ nupu vajutamist.

2.     Pangaülekandega tasudes loetakse tellimus sooritatuks peale raha laekumist IIKA Eesti OÜ kontole.

3.     Tellimus, mille eest on tasutud, tarnitakse tellijani 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Tarnepartneriks on Itella SmartPost.

4.     Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 5 (viie) päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

5. KOHALE TOIMETAMINE

1.     Pärast müügitehingu jõustumist (arve tasumist) komplekteerib veebipood www.pood.iika.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartnerile hiljemalt kümne tööpäeva jooksul. 

2.     Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

3.     Veebipood www.pood.iika.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood www.pood.iika.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

4.     Tellimused lähetatakse kliendile vastavalt  SmartPost/SmartKulleri saadetiste tingimustele.

5.     Tellides kaupu väljapoole Eesti Vabariigi territooriumi eeltoodud kohaletoimetamise viisid ja hinnad ei kehti. Sellisel juhul lepitakse kaupade kohaletoimetamise viisi ja hindade osas kokku e-posti teel või muul viisil.

6. TAGASTAMISÕIGUS

1.     Pärast tellitud toodete kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4 tingimustele).

2.     Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3.     Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise vabas vormis avaldus ning saata see aadressile info@iika.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4.     Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5.     Veebipood www.pood.iika.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, tarbijalt saadud tasud, v.a eseme kättetoimetamise ja tagastamise kulud.

6.     Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja silt küljes ning samamoodi pakitud nagu tootja poolt väljastati, muul juhul ei ole võimalik seda tagastada.

7.     Kauba tagastamise saatekulu tasub Tarbija.

8.     Tarbijale ei hüvitata tellimuse maksumuse tagastamisel saatekulu maksumust. 

7. RAHA TAGASTAMINE

1.     Kui tellimuse täitmisel tekivad müüja või tootjapoolsed tarneprobleemid, siis sellest teavitatakse viivitamatult Klienti. Kui seoses tarneprobleemidega ei ole võimalik tellimust täita, siis kantakse Kliendile raha tagasi 14 kalendripäeva jooksul.

2.     Koolitusele/üritusele ostetud pileti eest raha ei tagastata. Koolituse/ürituse aega on soovi korral võimalik hiljemalt nädal enne koolituse või ürituse toimumist ümber vahetada samaväärse koolituse/ürituse vastu vabade kohtade olemasolul. Hilisema teavitamise korral koolituse aega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud osaleja ootamatust haigestumisest. Siis saab koolituse aega muuta vaid juhul kui koolitusel osaleja esitab haigestumise kohata asjakohase tõendi.

3.     Kui Covid-19 tõttu seatakse piiranguid ja koolitusi ei saa läbi viia, siis ostetud pääsmete raha ei tagastata, vaid muudetakse koolituse toimumise aega piirangutevabale perioodile. Koolituse aja muutmisest teavitatakse osalejaid e-posti teel hiljemalt nädal enne koolituse toimumist.

8. VÄÄRAMATU JÕUD

1.     Veebipood https://iika.ee/pood/ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood https://iika.ee/pood/ ei saanud mõjutada või ette näha.

9. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.     Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2.     Veebipoel https://iika.ee/pood/ on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3.     Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4.     Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.pood.iika.ee

5.     Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

6.     Kaupmees on isikuandmete vastutav töötleja, Kaupmees edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera maksekeskusele.

10. TARBIJA ÕIGUS PÖÖRDUDA TARBIJAKAEBUSTE KOMISJONI POOLE

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. 

Avaldatud 07.07.2024